Van de penningmeester
Beste ouders/verzorgers, Het bestuur van Zwemvereniging Boboz heeft besloten om de contributie voor de zwemlessen te verhogen naar EUR 270,00 per jaar met ingang van 1 januari 2023. Dit besluit is genomen, omdat de kosten voor de huur van het doelgroepenbad en het instructiebad per 1 januari 2023 zullen stijgen. Dit betekent dat de maandelijkse betaling vanaf 1 januari 2023 aanstaande EUR 22,50 gaat bedragen. De contributie dient vooraf per maand betaald te worden op rekeningnummer NL89 ABNA 0460 8379 07 t.n.v. Vereniging Boboz. Ik verzoek u dit in uw administratie te verwerken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag per e-mail op het adres: penningmeester.boboz@gmail.com Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Katrin Peijer secretaris zwemvereniging BOBOZ Contributiebedragen BOBOZ per 1 Januari 2023 klik op het bestand hieronder
Penningmeester BOBOZ Bij alle vragen rondom de financiën, neem dan contact op met onze penningmeester. de penninmeester is te bereiken via e-mailadres penningmeester.boboz@gmail.com
Zwemvereniging Boboz Spijkenisse
Beste ouders/verzorgers, Het bestuur van Zwemvereniging Boboz heeft besloten om de contributie voor de zwemlessen te verhogen naar EUR 270,00 per jaar met ingang van 1 januari 2023. Dit besluit is genomen, omdat de kosten voor de huur van het doelgroepenbad en het instructiebad per 1 januari 2023 zullen stijgen. Dit betekent dat de maandelijkse betaling vanaf 1 januari 2023 aanstaande EUR 22,50 gaat bedragen. De contributie dient vooraf per maand betaald te worden op rekeningnummer NL89 ABNA 0460 8379 07 t.n.v. Vereniging Boboz. Ik verzoek u dit in uw administratie te verwerken. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik het graag per e-mail op het adres: penningmeester.boboz@gmail.com Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Katrin Peijer secretaris zwemvereniging BOBOZ Contributiebedragen BOBOZ per 1 Januari 2023 klik op het bestand hieronder
Penningmeester BOBOZ Bij alle vragen rondom de financiën, neem dan contact op met onze penningmeester. de penninmeester is te bereiken via e-mailadres penningmeester.boboz@gmail.com
Van de penningmeester